Witaj!

  • 2024-06 Najnowszy numer do nabycia u Kolportera Rogionu Mazowsze, oraz w sklepie BSK

    2024-06 Najnowszy numer do nabycia u Kolportera Rogionu Mazowsze, oraz w sklepie BSK

Pismo Anonimowych Alkoholików ZDRÓJ

Biuletyn Regionu AA Mazowsze MITYNG

Pierwszy numer biuletynu Mityng, redagowany przez Intergrupę "Sawa", ukazał się w październiku 1992 roku. Rok później powstał Region AA "Warszawa", którego służby przejęły redagowanie biuletynu.

Redaktor biuletynu Mityng wybierany jest przez Konferencję Służb Regionu. Służba redaktora trwa dwa lata.

Każde wydanie biuletynu ma temat wiodący oraz zapowiedź tematu kolejnego numeru.

Zamieszczone materiały stanowią własność Wspólnoty AA,

której prawa reprezentuje Fundacja BSK AA w Polsce.

 

Infolinia AA: 801 033 242 – czynna codziennie w godzinach 8.00 – 22.00

Sklep BSK AA

biuletyny (aa.org.pl)

_ _ _ _ _ _ _


Tworzenie i zbieranie materiałów do biuletynu

poprzedzone jest zbiorowym wysiłkiem wielu osób,

prosimy zatem wszystkich udostępniających

w jakikolwiek sposób nasze materiały

o wskazywanie źródła, z którego zostały zaczerpnięte.

Script logo